Türkiyede Miras Hukuku

Türkiyede Miras Hukuku

Miras Hukuku, bir kişinin ölümünden hemen sonraki mülklerinin paylaşımı hakkındadır. Miras Hukukunda genel kabul görmüş bir kural vardır. Biri öldüğünde, mülkü yakın akrabalarının üzerine kaydedilir.Birisi bu haklara sahipse, buna mirasçı denir. Muhtemel mirasçılar, ebeveynler, çocuklar, gayri meşru çocuklar, evlat edinilmiş çocuklar, hayatta kalan eş vs.'dir. Miras Hukukunun bir ana sistemi vardır ve kişi ölmeden önce herhangi bir ayrıcalık tanımamışsa aile fertleri arasında paylaşılır.

EMLAKLAR KONUSUNDA MİRAS

Türkiye'de mirasçılar 16 yaşından büyük olmalıdırlar.16 yaşından küçük mirasçılar olduğunda annesi veya babası veya yasal vasisi gayrimenkuller ve mirasta yetkili olmaktadır.Miras hukukunun başlaması için kişinin ölmüş olması gerekmektedir. Bazı durumlarda beyin ölümü gerçekleştiğinde miras hukuku işletilmektedir. Türkiye'de miras hukukunun baslatilabilmesi için bir kişinin ölümünün üzerinden 8  gün geçmesi gerekmektedir. Çünkü ölümün hayatın olağan akışına mı yoksa olağan dışı olup olmadığı araştırılması gerekebilir.


MİRAS HUKUKUNDA VASİYET

Türkiye'de miras konusu temel kanunlarla koruma altına alınmıştır. Ölümü gerçekleşen kişi ölmeden öncesinde noter onaylı bir vasiyetname bırakması durumunda vasiyet bıraktığı kişiye mal varlığını bırakabilir. Vasiyetin yerine getirilebilmesi içinde türk kanunlarında uygun olması gereken prosedürler bulunmaktadır.

Loading...